มากประสบการณ์

KRU TRANSFORM มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่นโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ เซนหลุยส์ระยอง จัดโครงการติว O-net รวมไปถึงจัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนพิเศษอีกมากมาย

เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์

"เราให้บริการด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพกับโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี"

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาของผู้เรียนอย่าง
องค์รวม (HEAD HAND HEART) ให้พร้อมเป็นพลเมืองของโลก
2. มุ่งศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน
3. มุ่งนำเสนอ แบ่งปันองค์ความรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาและสังคม
ทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

สุธนันท์  นีเอเมล่า
อ.หญิง

ผู้บริหาร บริษัท WISE Education Center จำกัด
การศึกษา
ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ Gifted มศว.
บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- ห้องเรียน Gifted ในเครืออัสสัมชัญ
- วิทยากรในงานสัมมนาติวเตอร์ติวแม่
- วิทยากรโครงการติว ปทต. สผ.และ Salamander
- วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่น
- โครงการติวชีวโอลิมปิกโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต และวิทยากรรับเชิญติว Admission
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี,โรงเรียนเตรียมอุดมลำลูกกา ฯลฯ
- ติวเตอร์ในโครงการ ติว online ของ Click for clever และ
Click for you 4 season วิชาชีววิทยา

1. โครงการติว O-net ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

2.Day camp วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

3.แนะแนวการศึกษา ดึงศักยภาพและค้นหาตัวเองของผู้เรียน

3.แนะแนวการศึกษา ดึงศักยภาพและค้นหาตัวเองของผู้เรียน

4.หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4.หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

5.เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Lab แก่ครูผู้สอน

5.เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Lab แก่ครูผู้สอน

ติดต่อ

บริษัท ไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
Wise Education Center
     36/95, มอเตอร์เวย์, คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
02-1717614, 090-678-1074
cowiseeducationcenter
www.krutransform.com
KruTransformbywise
wiseeducationcenter

ส่งเมลหาเรา

มากประสบการณ์

KRU TRANSFORM มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำ อาทิเช่นโรงเรียนในเครืออัสสัมชัน เซนหลุยส์ระยอง จัดโครงการติว O-net รวมไปถึงจัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนพิเศษอีกมากมาย
หลักสูตร

เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์

"เราให้บริการด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพกับโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี"

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างองค์รวม (HEAD HAND HEART) ให้พร้อมเป็นพลเมืองของโลก
2. มุ่งศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน
3. มุ่งนำเสนอ แบ่งปันองค์ความรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาและสังคมทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

สุธนันท์  นีเอเมล่า
อ.หญิง

ผู้บริหาร บริษัท WISE Education Center จำกัด
การศึกษา
ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ Gifted มศว.
บริหารการศึกษา จุฬา ฯ
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา ฯ
ประสบการณ์
- ห้องเรียน Gifted ในเครืออัสสัมชัญ
- วิทยากรในงานสัมมนาติวเตอร์ติวแม่
- วิทยากรโครงการติว ปทต. สผ.และ Salamander
- วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด เช่น
- โครงการติวชีวโอลิมปิกโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต และวิทยากรรับเชิญติว Admission
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี,โรงเรียนเตรียมอุดมลำลูกกา ฯลฯ
- ติวเตอร์ในโครงการ ติว online ของ Click for clever และ
Click for you 4 season วิชาชีววิทยา

1. โครงการติว O-net ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

2.Day camp วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

3.แนะแนวการศึกษา ดึงศักยภาพและค้นหาตัวเองของผู้เรียน

3.แนะแนวการศึกษา ดึงศักยภาพและค้นหาตัวเองของผู้เรียน

4.หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4.หลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

5.เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Lab แก่ครูผู้สอน

5.เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Lab แก่ครูผู้สอน

6.โครงการติวเตอร์ตัวแม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพติวเตอร์สู่ความเป็นเลิศด้านการติว

6.โครงการติวเตอร์ตัวแม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพติวเตอร์สู่ความเป็นเลิศด้านการติว

7.สัมมนาเจาะลึกความเป็นอัจฉริยะของผู้เรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาGifted จากอเมริกา

7.สัมมนาเจาะลึกความเป็นอัจฉริยะของผู้เรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาGifted จากอเมริกา

ติดต่อ

บริษัท ไวส์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
Wise Education Center
36/95, มอเตอร์เวย์, คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
02-1717614
cowiseeducationcenter
www.krutransform.com
KruTransformbywise
wiseeducationcenter

ส่งเมลหาเรา